14 min

Alisa Savitskaya: “Street art in Nizhny Novgorod turned the city into a museum”

Alisa Savitskaya